banner
آخرین دستگاه برش سنگ با تیغه های 26-32 ، تولید می تواند تا 350-400 m²per در روز! --چینا اولین سنگ کام pany با استفاده از ضربدری ریخته گری!
خوش آمدید به julun

خانه

محصولات

در باره

تماس